Amnistie fiscală parțială pentru companiile de transport. În ce condiții și ce perioadă acoperă

 Cinci parlamentari liberali au înaintat o „Propunerea legislativă privind anularea unor obligaţii fiscale și pentru modificarea şi completarea Legii nr. 16/2017 privind detaşarea salariaţilor în cadrul prestării de servicii transnaţionale”.

O serie de prevederi se referă la posibilitatea unor amnistii fiscale pentru firmele de transport. Acestora ar urma să le fi anulate anumite obligații fiscale.


Textul poate fi citit integral AICI.


Cele mai importante prevederi:


Parlamentul României adoptă prezenta lege.


ART. I – (1) Se anulează diferenţele de obligaţii fiscale principale şi/sau obligaţiile fiscale accesorii, stabilite de organul fiscal prin decizie de impunere emisă şi comunicată contribuabilului, ca urmare a reîncadrării sumelor reprezentând indemnizaţia primită pe perioada delegării şi detaşării de către angajaţii care efectuează transport international, aferente perioadelor fiscale cuprinse între 1 iulie 2015 și data intrării în vigoare a prezentei legi şi neachitate.


(2) Organul fiscal nu reîncadrează sumele de natura celor prevăzute la alin. (1) şi nu emite o decizie de impunere în legătură cu o astfel de reîncadrare pentru perioadele fiscale menționate la alin.(1).

(3) Pentru diferențele de obligaţii fiscale principale şi/sau obligaţiile fiscale accesorii, stabilite de organul fiscal prin decizie de impunere emisă şi comunicată contribuabilului, ca urmare a reîncadrării sumelor reprezentând indemnizaţia primită pe perioada delegării şi detaşării de către angajaţii care au efectuat transport internațional aferente perioadelor fiscale cuprinse între 1 iulie 2015 și data intrării în vigoare a prezentei legi, stinse prin orice modalitate prevăzută de art.22 din Legea nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, se restituie contribuabililor. Restituirea se face la cererea contribuabililor.

(4) Termenul de prescripţie a dreptului de a cerere restituirea pentru sumele prevăzute la alin.(3) începe să curgă de la data de 1 ianuarie 2022.

(5) Anularea obligaţiilor fiscale prevăzute la alin.(1) se efectuează din oficiu de către organul fiscal competent, prin emiterea unei decizii de anulare a obligaţiilor fiscale, care se comunică contribuabilului.

(6) În cazul în care, anterior intrării în vigoare a prezentei legi, organul fiscal competent a emis, dar nu a comunicat decizia de impunere prin care a stabilit obligaţii de natura celor prevăzute la alin.(1), acesta nu mai comunică decizia de impunere, iar obligaţiile fiscale se scad din evidenţa analitică pe plătitor, pe bază de borderou de scădere.

(7) Procedura de aplicare a prezentului articol se aprobă prin ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, care se emite în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi.

(8) Nu intră sub incidența prezentului articol, sumele menționate la alin.(1), pentru care instanțele judecătorești au stabilit, prin hotărâri judecătorești rămase definitive şi irevocabile/hotărâri judecătoreşti definitive şi executorii, că sunt datorate bugetului general consolidat


Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *