Limitatoare de viteză la intrarea în fiecare localitate din România. Noua lege a fost aprobată

Administratorii de drumuri sunt obligați, conform noii legi, să monteze limitatoare de viteză la intrarea în fiecare localitate din România sau benzi de avertizare sononră.

Președintele României a promulgat o serie de modificări aduse legii circulației. Printre acestea se numără și o obligație care se adresează tuturor instituțiilor care administrează drumurile publice.

Astfel, conform noilor reglementări, la intrarea și ieșirea din localitate trebuie montate limitatoare de viteză sau benzi de avertizare sonoră.

Limitatoare de viteză la intrarea în localitate

Administratorul drumului public, conform competenţelor ce îi revin, cu avizul Poliţiei rutiere, este obligat să aplice marcaje rutiere rezonatoare transversale sau alte dispozitive de calmare a traficului, înainte de intrarea în localitate, de trecerea pentru pietoni şi de trecerea la nivel cu o cale ferată, marcaje rutiere rezonatoare longitudinale, precum şi marcaje pentru zone cu risc crescut de accidente, în cazurile prevăzute de reglementările în vigoare, scrie Agerpres.

De asemenea, stipulează legea, administratorul drumului public sau, după caz, antreprenorul ori executantul lucrărilor este obligat să semnalizeze corespunzător, cât mai repede posibil, orice obstacol sau lucrare aflate pe platforma drumului, care stânjeneşte sau pune în pericol siguranţa circulaţiei, conform reglementărilor tehnice specifice semnalizării temporare şi să ia toate măsurile de înlăturare a acestora.

Primăriile sunt obligate să amenajeze stații pentru transportul public

Conform noilor prevederi legale, autorităţile publice locale sunt obligate să amenajeze staţiile mijloacelor de transport public de persoane, prevăzute cu alveole sau refugii, cu avizul Poliţiei rutiere şi în conformitate cu prevederile reglementărilor tehnice specifice.

Potrivit legii, autovehiculele care efectuează transport rutier agabaritic, cele de însoţire a acestora, precum şi cele care transportă mărfuri şi/sau deşeuri periculoase, trebuie să aibă montate sau să fie dotate cu echipamentele specifice prevăzute de reglementările în vigoare, precum şi semnalele speciale de avertizare cu lumină galbenă, iar conducătorii acestora trebuie să le menţină în funcţiune pe toată perioada deplasării pe drumul public.

Primăriile, amendate pentru viciile de semnalizare

În cazul accidentelor de circulaţie din care a rezultat decesul sau, după caz, vătămarea corporală a uneia sau mai multor persoane, poliţistul învestit cu cercetarea la locul faptei este obligat să menţioneze în actele de constatare existenţa ori inexistenţa modului de semnalizare rutieră şi calitatea acesteia şi să înregistreze prin foto şi video existenţa sau inexistenţa semnalizării rutiere ori vicii ale acesteia.

În cazul accidentelor din care au rezultat numai pagube materiale, aceste obligaţii se îndeplinesc de poliţistul învestit cu soluţionarea acestuia, numai dacă cel puţin una dintre persoanele implicate solicită constatarea inexistenţei semnalizării ori vicii ale acesteia.

Potrivit legii nou promulgate, constituie contravenţii:

  • nesemnalizarea sau semnalizarea necorespunzătoare a drumului public sau a trecerilor la nivel cu calea ferată, conform standardelor şi reglementărilor tehnice în vigoare;
  • neînlăturarea obstacolelor care împiedică vizibilitatea conducătorilor de vehicule la trecerile la nivel cu calea ferată;
  • neîndeplinirea obligaţiilor de instalare, aplicare şi verificare a mijloacelor de semnalizare rutieră, precum şi a dispozitivelor speciale de acest fel.

De asemenea, constituie contravenţii nesemnalizarea sau semnalizarea necorespunzătoare, conform standardelor şi reglementărilor tehnice în vigoare, a obstacolelor sau lucrărilor aflate în zona drumului public şi neasigurarea stării de viabilitate a oricărui element, parte integrantă a drumului public, potrivit reglementărilor tehnice în vigoare, precum şi neluarea măsurilor de înlăturare a obstacolelor aflate pe aceste elemente.

Este, de asemenea, contravenţie nerespectarea obligaţiei de către administratorul drumului public sau, după caz, antreprenorul ori executantul lucrărilor de a lua toate măsurile de înlăturare a indicatoarelor şi mijloacelor de semnalizare rutieră temporară la finalizarea lucrărilor.

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *