Modalitatea prin care șoferii pot contesta amenzile de circulație. Condițiile și procedura, pas cu pas

Contestarea unei amenzi de circulație poate părea o provocare descurajatoare pentru mulți șoferi, dar reprezintă un drept fundamental.  Este important ca fiecare șofer să cunoască procedura corectă.

Contestarea unei amenzi de circulație se soluționează pe cale judecătorească.

Șoferii care au primit o amendă de circulație, dar consideră că nu au fost vinovați, au posibilitatea de a contesta amenda.

Totuși, șoferii ar trebui să fie conștienți că acest demers nu este simplu, fiind necesare mai multe documente și respectarea unor cerințe specifice.

Unde se poate depune cererea de contestare

Șoferii care sunt amendați în trafic vor putea contesta sancțiunea și la judecătoria în a cărei rază teritorială se află domiciliul lor.

Legea 254/2023 prevede ca procesele-verbale de constatare și sancționare a contravențiilor rutiere pot fi contestate și la judecătoria în a cărei rază teritorială îşi are domiciliul sau sediul contravenientul.

„Împotriva procesului-verbal de constatare și sancționare a contravenției se poate depune plângere, în termen de 15 zile de la comunicare, la judecătoria în a cărei rază de competență a fost constatată fapta ori la judecătoria în a cărei rază teritorială își are domiciliul sau sediul contravenientul”, prevede legea.

Cererea pentru contestarea amenzilor de circulație

Cerea cuprinde două părți. În prima parte, persoana în cauză trebuie să menționeze datele personale, CNP-ul și domiciliul.

În partea a doua trebuie să se specifice seria și numărul procesului verbal și sancțiunile primite, după caz: puncte de amendă, puncte penalizare și reținerea permisului de conducere/suspendarea dreptului de a conduce pentru o anumită perioadă.

Procedura privind contestația amenzii

După ce s-au hotărât că vor să conteste amenda primită, șoferii trebuie să întocmească un dosar care să cuprindă următoarele acte:

  • Plângerea;
  • Copia procesului verbal;
  • Dovada plății taxei judiciară de timbru de 20 lei;
  • Alte documente justificative;

Pentru actele care se depun în copie, persoanele în cauză trebuie să scrie pe fiecare pagină „conform cu originalul” și să semneze.

După primirea dosarului, judecătoria va fixa un termen de judecată, care nu va depăși 30 de zile.

Cât durează judecata unei plângeri contravenționale

Deși legea spune că se va judeca cu precădere, nu se va termina într-o lună. Estimările sunt de 6-9 luni, în funcție de cât e de aglomerată judecătoria respectivă.

Art. 35 Plângerile împotriva proceselor-verbale de constatare și sancționare a contravențiilor se soluționează cu precădere.

Pot aduce șoferii martori care să confirme fapta?

Da. Poate fi martor oricine este în afara prevederilor art. 315 Cod de procedură civilă:

(1) Nu pot fi martori: 1. rudele şi afinii până la gradul al treilea inclusiv; 2. soţul, fostul soţ, logodnicul ori concubinul; 3. cei aflaţi în duşmănie sau în legături de interese cu vreuna dintre părţi; 4. persoanele puse sub interdicţie judecătorească; 5. cei condamnaţi pentru mărturie mincinoasă.(2) Părţile pot conveni, expres sau tacit, să fie ascultate ca martori şi persoanele prevăzute la alin. (1) pct. 1-3.

Șoferii nemulțumiți de hotărârea judecătoriei, pot contesta decizia

Art. 34 (2) Dacă prin lege nu se prevede altfel, hotărârea prin care s-a soluționat plângerea poate fi atacată numai cu apel. Apelul se soluționează de secția de contencios administrativ și fiscal a tribunalului. Motivarea apelului nu este obligatorie. Motivele de apel pot fi susținute și oral în fața instanței. Apelul suspendă executarea hotărârii.

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *