Salariu minim pentru șoferii profesioniști: 3.000 de lei. Scutiri la plata impozitului pe venit timp de 8 ani

Senatul a adoptat miercuri în calitate de primă Cameră sesizată, o propunere legislativă prin care se acordă unele facilităţi fiscale conducătorilor auto care îşi desfăşoară activitatea în domeniile transport de călători şi transport de marfă, printre care scutirea de impozitul pe venit și reducerea cu 3,75% a contrubuției de asigurări sociale.

E nevoie de un vot final favorabil la Camera Deputaților și, apoi, legea trebuie promulgată de președintele Klaus Iohannis. Cel mai probabil, legea nu va intra în vigoare mai devreme de finalul anului. Au fost, însă, și inițiative legislative „uitate” de parlamentari.
Această inițiativă trebuie luată cu rezerve deoarece apare în plină campanie electorală când se fac promisiuni ce, ulterior, nu se mai materializează.

Revista TIR a consultat atât documentul dar și motivele care au stat la baza acestei inițiative.
Este vorba de Legea 462/2020 care se numește: „Propunere legislativă pentru modificarea și completarea unor acte normative privind acordarea de facilități conducătorilor auto care si desfășoara activitatea în domeniile transport de călători și transport de marfă.
Ea a fost inițiată de mai mulți senatori PSD.

Ce spune proiectul de Lege

Care este salariul minim pentru un șofer
Artin (I) Prin derogare de la prevederile art. 164 alin. (1) din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în perioada cuprinsă între dată intrării în vigoare a acestei legi și data de 31 decembrie 2028 inclusiv, pentru angajalii în funcția de conducător auto, salariul de baza minim brut pe țară garantat în plata se stabilește în bani, fără a include sporuri și alte adaosuri, la suma de 3.000 lei lunar, pentru un program normal de lucru în medie de 167,333 ore pe lună, reprezentând 17,928 lei/ora.

Cine beneficiază de scutiri
Articolul 60 din Codul Fiscal se va modifica
Sunt scutiți de la plata impozitului pe venit următorii contribuabili:
■ persoanele fizice, pentru veniturile realizate din salarii și asimilate salariilor prevăzute la art. 76 alin. (l)-(3), în perioada cuprinsă între dată intrării în vigoare a prezenței legi și dată de 31 decembrie 2028 inclusiv, pentru care sunt îndeplinite următoarele condiții:
a) angajatorii desfășoara activitad în domeniile transport de călători sau transport de marfă care cuprind;
(i) activitatea de transport persoane definită de următoarele coduri CAEN:
– 4931 Transporturi urbane, suburbane și metropolitane de călători;
– 4939 Alte transporturi terestre de călători n.c.a.
(îi) activitatea de transport marfă, definită de următorul cod CAEN:
– 4941 Transporturi rutiere de mărfuri.

Reducere de 3,75% la asigurările sociale

Artciolul 318 din Codul Fiscal se modifică adăugându-se:
Cotele de contribuții de asigurări sociale sunt următoarele:
” – Prevederi speciale pentru domeniile transport de călători și transport de marfă
(1) În perioada cuprinsă între dată intrării în vigoare a prezenței legi și data de 31 decembrie 2028 inclusiv, pentru persoanele fizice care realizează venituri din salarii asimilate salariilor realizate în baza contractelor individuale de muncă încheiate cu angajatori care desfășoară activități în domeniile transport de călători sau transport de marfă, cota contribudei de asigurări sociale se reduce cu 3,75 puncte procentuale.
(2) Persoanele prevăzute la alin. (1) care datorează contribuția la fondul de pensii administrat privat reglementat de Legea nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat, sunt scutite de la plata acestei contribuții.

Contribuția ajunge la zero
Articolul 154 din Codul Fiscal se modifică astfel:
Categorii de persoane fizice exceptate de la plata contribuției de asigurări sociale de sănătate.
Următoarele categorii de persoane fizice sunt exceptate de la plata contribuției de asigurări sociale de sănătate:
“r) persoanele fizice pentru veniturile din salarii și asimilate salariilor în baza contractelor individuale de muncă încheiate cu angajatori care desfăoară aciivițăți în domeniile transport de persoane sau transport de marfă și care se incadrează în perioada cuprinsă între dată intrării în vigoare a acestei legi și dată de 31 decembrie 2028 inclusiv.”

Care este venitul minimal și maximal
„Veniturile brute lunare din salarii și asimilaie salariilor , realizate de persoanele fizice pentru care se aplică scutirea, sunt cuprinse între 3.000 și 30.000 lei lunar inclusiv și sunt realizate în baza contractului individual de muncă”, potrivit formei inițiale a legii.

Ai lucrat, ești asigurat
Persoanele fizice care iși desfășoară activitatea în baza contractelor individuate de muncă încheiate cu angajatori care desfășoară activități în domeniile transport de călători sau transport de marfă sunt asigurate, în perioada cuprinsă între dată intrării în vigoare a prezenței legi și dată de 31 decembrie 2028 inclusiv, în sistemul asigurărilor sociale de sanaiate fără plata contribuției
Perioadele lucrate în domeniile transport de călători sau transport de marfă de către persoanele constituie stagiu de cotizare pentru stabilirea dreptului la indemnizație de șomaj și indemnizație pentru incapacitate temporară de muncă acordate în conformitate cu legislația în vigoare.

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată.